Olga Šroubková (1993) se věnuje hře na housle od 4 let, kdy ji začala vyučovat její matka Rimma Kotmelová, absolventka Moskevské konzervatoře ve třídě prof. Viktora Pikajzena. Od osmi let pokračovala ve studiu již na Hudební škole hlavního města Prahy ve třídě prof. Jiřího Fišera, u něhož absolvovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením a následně i Pražskou konzervatoř v roce 2014. Od října 2014 studuje na Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover pod vedením prof. Adama Kosteckiho. Aktuálně působí na pozici koncertního mistra České filharmonie a je členkou Českého filharmonického kvarteta.


Je laureátkou řady českých i mezinárodních soutěží, mj. Soutěžní přehrávka konzervatoří a hudebních tříd gymnázií 2011 (1. cena a titul absolutního vítěze), Mezinárodní soutěž BRAVO! 2013 v Belgii (1. cena), Kloster Schöntal 2013 v Německu (2. cena a speciální cena EMCY), Soutěž Nadace Bohuslava Martinů 2013 (1. cena a Cena za nejlepší interpretaci skladby B. Martinů), Zhuhai International Competition for Young Musicians 2015 v Číně (4. cena), Chengdu International Violin Competition 2015 v Číně (1. cena), Rodolfo Lipizer Prize 2016 v italské Gorizii (1. cena a 4 zvláštní ocenění), Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2017 (1. cena, Cena Nadace Bohuslava Martinů a Cena Nadace Český hudební fond), Michael Hill International Violin Competition 2017 (4. cena a Cena za nejlepší interpretaci soudobého díla) a Shanghai Isaac Stern International Violin Competition 2018 v Číně (2. cena a Cena za nejlepší interpretaci soudobé čínské skladby).


Jako sólistka vystupuje s předními českými a slovenskými orchestry, mj. Česká filharmonie, PKF - Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Karlovarský symfonický orchestr, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Státní filharmonie Košice, Státní komorní orchestr Žilina. V rámci soutěží ji doprovodily zahraniční orchestry jako je Shanghai Symphony Orchestra a Symphony Orchestra of the Udmurt Republic.
Úspěšně spolupracovala s předními dirigenty jako je Petr Altrichter, Andrea Barizza, Nuno Coelho, Chuhei Iwasaki, Julian Rachlin, Jiří Rožeň, Michael Stern, Leoš Svárovský aj.


Účinkovala na mnoha významných festivalech - např. MHF Dvořákova Praha, MHF Pražské Jaro, NF Smetanova Litomyšl, Allegretto Žilina, MHF Leoše Janáčka, Film Music Prague, Ticino Musica International Classic aj.
Na svých sólových recitálech pravidelně spolupracuje s klavíristou Miroslavem Sekerou.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olga Šroubková (1993) has been playing the violin since the age of four, when her mother, Rimma Kotmelová, a graduate from the Moscow Conservatory in the class of Professor Viktor Pikaizen, began to teach her. When she was eight, Olga joined the class of Professor Jiří Fišer at the Music School of Prague, graduating under the same teacher from the music programme of the Jan Neruda Grammar School and, in 2014, from the Prague Conservatory. Since October 2014, Olga has been studying at the Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover with Professor Adam Kostecki. She is currently the concertmaster of the Czech Philharmonic and is member of the Czech Philharmonic Quartet.


Olga is the laureate of numerous Czech and international competitions, such as Competition of Conservatories and Grammar School Music Classes 2011 (1st prize and the absolute winner), BRAVO! International Competition 2013 in Belgium (1st prize), Kloster Schöntal 2013 in Germany (2nd prize and the EMCY Special Award), Bohuslav Martinů Foundation Competition 2013 (1st prize and the award for the best performance of a Martinů composition), Zhuhai International Mozart Competition for Young Musicians 2015 in China (4th prize), Chengdu International Violin Competition 2015 in China (1st prize), Rodolfo Lipizer Prize 2016 in Gorizia, Italy (1st prize and four special awards), Prague Spring International Music Competition 2017 (1st prize, the Bohuslav Martinů Foundation Award and the Czech Music Fund Award), Michael Hill International Violin Competition 2017 (4th prize and the award for the best performance of a contemporary composition) and the Shanghai Isaac Stern International Violin Competition 2018 in China (2nd prize for the best interpretation of a contemporary Chinese composition).


Olga has made several appearances with the Czech Philharmonic Orchestra, where she currently holds the position of concertmaster. Besides Olga makes regular solo appearances with other prominent Czech and Slovak orchestras, including PKF - Prague Philharmonia, Prague Symphony Orchestra, Karlovy Vary Symphony Orchestra, Prague Radio Symphony Orchestra, State Philharmonic Košice, State Chamber Orchestra Žilina. Her performances at competitions have been accompanied by orchestras from outside her native country, such as the Shanghai Symphony Orchestra and the Symphony Orchestra of the Udmurt Republic.


She has collaborated with leading conductors such as Petr Altrichter, Andrea Barizza, Nuno Coelho, Chuhei Iwasaki, Julian Rachlin, Jiří Rožeň, Michael Stern, Leoš Svárovský and others.


Olga has an impressive record of festival appearances, the most prominent venues including the Dvořákova Praha International Music Festival, the Prague Spring International Music Festival, the Smetana's Litomyšl National Festival, Allegretto Žilina, the Leoš Janáček International Music Festival, Film Music Prague, and Ticino Musica International Classic.


At her recitals, Olga is regularly joined by the pianist Miroslav Sekera.Olga Šroubková děkuje NADACI ŽIVOT UMĚLCE za poskytnutí příspěvku na studium v zahraničí, který obdržela na letní semestr 2018.